Klub rodičů

Vážení rodiče,

dne 20. 5. 2020 proběhla v 15:00 na zahradě mateřské školy U Sluncové schůze Výboru Klubu rodičů (paní Hochmal, Horáková, Petránková, Vrbová a pan Kazda zastupující paní Kazdovou), dále paní ředitelky Šteflové, paní učitelky Kučerové (eviduje úhrady příspěvků a spravuje pokladnu Klubu) a mě jakožto předsedy Klubu a svolavatele schůze.

Všechny členy jsem seznámil s vyúčtováním školního roku 2019/2020 k datu 20. 5. 2020 včetně výhledu na květen + červen 2020. Z vyúčtování vyplynulo, že každému dítěti zbývá k dočerpání celé výše příspěvku částka cca 330Kč. Na návrh členů Výboru jsme poté jednomyslně odhlasovali:

 1. ponechání tohoto nevyčerpaného příspěvku na nákup věcí pro děti, které nejsou hrazeny z rozpočtu MŠ
 2. vrácení příspěvku 300 Kč na účet všem dětem, které naši školu tento školní rok opustí
 3. vrácení příspěvku 300 Kč dětem, které v příštím školním roce v MŠ pokračují, a rodič o vrácení této částky požádá na e-mailovou adresu klubusluncove@seznam.cz včetně uvedení účtu pro zaslání

 

Dalším bodem byla diskuze o dlužnících v Klubu rodičů. 37 dětí nemá v tuto chvíli uhrazený příspěvek za 2. pololetí.

Paní učitelka Kučerová bude postupně všechny dlužníky kontaktovat a požadovat úhradu příspěvku za 2. pololetí, či příspěvku sníženého o 300 Kč.

 

V Praze 20. 5. 2020                                                                        zapsal:  Jiří Brůžek – předseda Klubu rodičů

 

 

 

 

Klub rodičů – úhrada příspěvku

 

Vážení rodiče,

účet Klubu rodičů u Fio banky:  2000357420 / 2010

Variabilním symbolem je rodné číslo Vašeho dítěte. 

 

 předškolní dítě = 1500,-/pololetí      ostatní děti (3 – 5 let) = 1000,-/pololetí

 

Jiří Brůžek – předseda Klubu rodičů                       klubusluncove@seznam.cz,  606 963 948

 

Výbor Klubu rodičů 2019 – 2020 

 

Předseda výboru Klubu rodičů – Jiří Brůžek

Místopředsedkyně výboru Klubu rodičů – Jana Bednaříková

 

Třída BERUŠKY: 

 1. Bednaříková Jana
 2. Horáková Barbora

Třída KOŤATA:

 1. Hochmal Marta                   
 2. Kazdová Lenka        

Třída MYŠKY:

 1. Sudlíková Petra               
 2. Vrbová Veronika                                                                   

Třída SLUNÍČKA:

 1. Petránková Kateřina                  
 2. Šedivá Michaela