Zápis

 

Seznam registračních čísel dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a.

 

Zápis do Mateřské školy, Praha 8, U Sluncové 10a  na školní rok 2023/2024

DATUM ZÁPISU: 3.5. 2023 a 4.5.2023 vždy od 13 do 17 hodin.

Dokumenty k zápisu:

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy.

U zápisu není nutná přítomnost dítěte, přijďte prosím bez dětí.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2023 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2023 předškolní vzdělávání povinné.

Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději 1.6.2023 na webových stránkách školy:

www.msusluncove.cz/zapis/

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol – informace městské části Praha 8 pro školní rok 2023/2024


Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí MŠ U Sluncové 23-24

Evidenční list U Sluncové 23-24

Kritéria_MS U Sluncové_2023

Vyhláška č.4 o školských obvodech 2019