Zápis

Seznam registračních čísel dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY U SLUNCOVÉ

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání žádosti je možné do datové schránky školy (hqqst98) , e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na náš e-mail: reditelka@msusluncove.cz, poštou (Mateřská škola, U Sluncové 10a/135, 186 00 Praha 8 ). V případě, že nemáte možnost podání žádosti do datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, doporučujeme vhodit žádost včetně dalších povinných dokumentů přímo do označené schránky na vratech MŠ (schránka je označená textem ZÁPIS do MŠ). Osobní podání je možné pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedením mateřské školy (tel.: 721 221 829). Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. pěstoun).

K zápisu potřebujete doložit tyto povinné dokumenty:

  • Předem vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
  • Evidenční list dítěte vyplněný – v případě, že již nyní neobsahuje vyjádření lékaře, doplňte jej o podepsané Čestné prohlášení k očkování
  • Kopii Rodného listu dítěte.
  • Oboustrannou kopii Očkovacího průkazu dítěte.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy odešle obratem na e-mail zákonného zástupce uvedený na Žádosti o přijetí Registrační číslo dítěte a tím potvrdí zákonnému zástupci přijetí Žádosti.

Potřebné dokumenty a informace jsou zveřejněny zde:

 

Dokumenty ke stažení:

Evidenční list MŠ U Sluncové 2020-2021

Žádost o přijetí do MŠ U Sluncové 2020-2021

Kritéria MŠ, Praha 8, U Sluncové 2020-2021

Vyhláška č.4 o školských obvodech 2019