Zápis

Zápis do Mateřské školy, Praha 8, U Sluncové 10a  na školní rok 2024/2025

Den otevřených dveří: 
20. března 2024 první skupina sraz v 17:00 hod před hlavním vchodem do budovy MŠ a druhá skupina v 18 hodin
V průběhu dne otevřených dveří budou k dispozici žádosti a evidenční listy k vyzvednutí.

DATUM ZÁPISU: 6.5. 2024 a 7.5.2024 vždy od 13 do 17 hodin.

Dokumenty k zápisu:

budou zveřejněny zde v průběhu měsíce března

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy.

U zápisu není nutná přítomnost dítěte, přijďte prosím bez dětí.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2024 předškolní vzdělávání povinné.

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol – informace městské části Praha 8 pro školní rok 2024/2025


Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí MŠ U Sluncové 24-25

Kritéria_MS U Sluncove_2024

Evidenční list U Sluncove 24-25

Vyhláška č.4 o školských obvodech 2019