Platby

Navýšení finanční normy v MŠ U Sluncové

 

Z důvodu trvalého zdražování potravin navyšujeme v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb.

(O školním stravování) od 1. 9. 2019 finanční normu na nákup potravin následujícím způsobem:

 

Finanční norma pro stravné od 1. 9. 2020:

Věková skupina dětí: 3 – 6 let

Přesnídávka 9,- + 3,- pitný režim

oběd 23,-

svačina 9,-

celkem 44,-

Věková skupina dětí: 7 – 11 let

7 let – rozumí se tím děti, které dovrší k 31. 8. daného školního roku 7 let věku

přesnídávka 10,- + 3,- pitný režim

oběd 25,-

svačina 10,-

celkem 48,-

Školné:

Školné činí od 1. 9. 2020 773,- Kč měsíčně

ČÍSLO ÚČTU MATEŘSKÉ ŠKOLY 27-2244520247/0100