Nástěnka

Seznam registračních čísel dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a.


Vážení rodiče,

informace k průběhu zápisu na školní rok 2023/2024 naleznete v kategorii zápis:

https://www.msusluncove.cz/zapis/


Vážení rodiče,

na stránkách MČ Praha 8 je přehled „Letních příměstských táborů na Praze 8 v roce 2023 i pro děti předškolního věku“ včetně informací a kontaktů – viz.odkaz níže.

https://m.praha8.cz/letni-primestske-tabory-na-praze-8-v-roce-2023.html


Vážení rodiče,

letní provoz bude ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 8 první tři týdny v červenci pouze pro kmenové děti z každé školky. Nebudete již docházet do cizích školek. Informace o platbách a závazné přihlášky budou k dispozici na jednotlivých třídách.


Akce na druhé pololetí školního roku 2022 / 2023

První polovina února Masopust držíme, nic se nebojíme… projekt ve třídách

14. února dopoledne Třídní karneval – nejraději ve staročeských maskách

15. února v 9:00 hodin Kouzelnické představení v MŠ „Kouzelné míčky“
pro všechny děti

Druhá polovina února Z pohádky do pohádky projekt ve třídách

28. února v 9:30 hodin Interaktivní pořad „1.pomoc“ – pohádkovou formou seznámení s první pomocí – v MŠ pro všechny děti

První polovina března Voláme jaro…svlečte zimní kožíšky projekt ve třídách

9. března v 9:00 hodin Divadlo v MŠ „Na návštěvě v Broučkově“
představení pro všechny děti

Od 20. března Povídala slepička: “Kdepak mám ta vajíčka“ – projekt ve třídách

29. března v 17:00 hodin Den otevřených dveří pro nové rodiče

30. března v 9:30 hodin Hudební pořad – koncert Pražské filharmonie „Putování krajinou snů“

4. dubna v 9:00 hodin Divadlo v MŠ „Ježibaba Koloběžka slaví narozeniny“
pro všechny děti

5. dubna dopoledne Velikonoční bojovka a nadílka od zajíčka

Od 10. dubna „Zvířátko se narodilo…“ projekt ve třídách

Během měsíce dubna Návštěva letiště na Ruzyni, ukázka letadla, letecké profese

26. dubna dopoledne Čarodějnický rej ve třídách i na zahradě s programem

27. dubna v 16:00 hodin Zahradní slavnost „Pálení čarodějnic“ – koncert, grilování vuřtíků, posezení s rodiči

První polovina května Moje milá maminka – projekt ve třídách

17. května v 9:00 hodin Divadlo v MŠ „A pak se to stalo“
představení pro všechny děti

24. května v podvečer Večerní dobrodružná hra na zahradě pro předškolní děti s občerstvením a hledáním pokladu

Konec května Celoškolní výlet (upřesníme)

1. června dopoledne Oslava Mezinárodního dne dětí na zahradě

5. června v 9:00 hodin Divadlo v MŠ „Zvířátka a loupežníci“
představení pro všechny děti

15. června v 10:00 hodin Rozloučení s předškolními dětmi – koncert na školní zahradě, budou vystupovat všechny děti

19. – 23. června Škola v přírodě v Bedřichově pro nejstarší děti

 


Balíčky okamžité pomoci Pražanům METODIKA PRO POMOC

P1 – Žádost balíček

P2 – Žádost FOND SOLIDARITY

Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí.
Při žádosti o prominutí úhrady školného nebo stravného, kromě trvalého bydliště v Praze, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:
čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
příspěvek či doplatek na bydlení
okamžitou dávku v hmotné nouzi
přídavek na dítě
dávky pěstounské péče
čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zůstane méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

Směrnice balíček pomoci pražanům 22/23

 


KOMUNIKACE PŘES APLIKACI LYFLE

Vážení rodiče,

využívejte ke komunikaci s mateřskou školou co nejvíce aplikaci Lyfle. Je to vlastně taková nástěnka do kapsy. Najdete zde veškeré informace pohodlně roztříděné podle data konání, kontakty na paní učitelky, omlouvání dětí, apod. Prosím, hlaste nám veškeré změn vašich kontaktů, pojišťovny, adresy, telefonního čísla, apod.

Rodiče nově nastupujících dětí, potvrďte prosím aktivační email, který Vám v následujících dnech zašleme.

Děkujeme Vám za součinnost.


 

ROZŠÍŘENÁ PŘÍPRAVA DO ŠKOLY

Vážení rodiče,

protože si přejeme, aby byli naši předškoláci dobře připraveni na vstup do první třídy, budeme i v letošním školním roce pokračovat s cílenou přípravou do školy.

Kromě individuální i skupinové přípravy v dopoledních hodinách budeme mít odpolední vzdělávací kroužek. Probíhat bude denně od pondělí do čtvrtka po obědě v čase mezi 13.15 – 14.00 hodinou formou ucelených vzdělávacích bloků střídajících různé činnosti, aby práce děti bavila, ale nepřetěžovala je.

Je velmi žádoucí, aby se děti těchto odpoledních aktivit účastnily.

Děkujeme Vám za součinnost.


Od 1.9.2022 platí tyto ceny pro školné a stravné:

Stravné – číslo účtu

123-3492970217/0100

Věková skupina strávníků: Finanční limit:

Strávníci 3 – 6 let

Přesnídávka: 10,- Kč

Oběd: 26,- Kč

Svačina: 8,- Kč

Nápoje: 6,- Kč

Celodenní stravné 50,- Kč Stálá platba 1000,- Kč/měsíc

Strávníci 7 letí (nar. do 31.8.2016) OŠD

Přesnídávka: 10,-Kč

Oběd: 28,-Kč

Svačina: 8,-Kč

Nápoje: 6,- Kč

Celodenní stravné: 52,- Kč Stálá platba 1040,- Kč/měsíc


Školné – číslo účtu

27-2244520247/0100

878,- Kč/měsíc

Předškoláci školné neplatí!

Způsob platby stravného a školného pouze bezhotovostně, převodem z účtu,a to:

Elektronické bankovnictví – zadat trvalý příkaz s pevnou částkou nejpozději k 20.tému v měsíci. Přeplatky budu vracet v únoru 2023 /pokud výše přeplatku dosáhne min. 400,- Kč/ a v červenci 2023 vše.Velké přeplatky průběžně.Poslední trvalý příkaz ukončete 20.6.2023!

Pozor na správný variabilní symbol. Nezapomeňte ho v příkazu uvést. Nejdůležitější!

Upravte si trvalé příkazy z loňského roku! Všechny platby, které přišly během prázdnin jsem vracela průběžně zpět na Vaše účty, zvláště školné. Nesprávné platby školného, které přijdou v září budu vracet zpět na Vaše účty. Takže, pokud zaplatíte špatnou částku je potřeba poslat jí znovu správně.

Složenkou již neplaťte. Je možno vložit částku za stravné nebo školné přímo do pokladny Komerční banky.. V tomto případě nezapomeňte uvést minimálně variabilní symbol nebo ještě lépe jméno dítěte.

Od paní učitelek, na začátku září, každý obdržíte podklady pro placení. Součástí je přihláška ke stravování, kterou prosím vyplňte, odstřihněte a vraťte zpět paní učitelce.

Součástí podkladů jsou i podrobné pokyny pro platby včetně přiděleného variabilního symbolu.

Na pokynech máte vyznačeno, kdo neplatí školné popř. předpis OŠD na stravné.

Kdyby jste do příkazu napsali do poznámky jméno dítěte, byla bych ráda.Jestliže někdo bude chtít v průběhu roku podrobný přehled plateb a stravného, napište e-mail.

Děkuji. Kontakt: Ing. Ivana Martinovská – ved. ŠJ MŠ tel: 737 100 608

e-mail: jidelna@msusluncove.cz

 


Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti dětí bude objekt MŠ otevřen takto:

6:30 hodin – 8:30 hodin
12:00 hodin – 12:30 hodin
14:00 hodin – 17:00 hodin

V nutném případě prosím použijte telefonní číslo 721 221 829