Nástěnka

Vážení rodiče,

obracím se na Vás v souvislosti se změnami, které nás v příštím týdnu čekají. V pondělí 12. dubna nastupují k povinnému prezenčnímu vzdělávání v mateřských školách předškolní děti (tzn. pouze děti, které jdou na podzim do ZŠ).

Následující řádky čtěte prosím pozorně, abyste věděli, jaké změny Vás především při ranním předávání čekají.

Do budovy mateřské školy budou mít přístup pouze děti s negativním výsledkem testu. Testovací místo bude připravené na terase. Proto ráno jděte se svým dítětem rovnou k terase (děti z berušek a kočiček na terasu k beruškám, děti ze sluníček a myšek na terasu ke sluníčkám). Z terasy zaťukejte na okno na přítomnou paní učitelku, která Vám oknem podá test. Test si nejprve podepíšete a zapíšete čas zahájení testu. Vy sami si dítě před zraky paní učitelky na terase otestujete, vrátíte test a počkáte si na školní zahradě na výsledek. Pokud bude test negativní, dovedete dítě ke svým vstupním venkovním dveřím, zazvoníte na svoji třídu a do budovy bude vstupovat samotné dítě.  Vy se s dítětem rozloučíte před budovou, v této rizikové době prosím vůbec nevstupujte do budovy mateřské školy.  Děti jsou samostatné, za několik měsíců nastoupí do školy a převléknutí zvládnou samostatně.

Testovat se bude 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek antigenním testem. Pokud dítě nastoupí během týdne, otestuje se hned první den nástupu. Děti, které onemocnění covid – 19 již prodělaly, nebudou následujících  90 dní testovány. V tomto případě si prosím připravte doklad o prodělaném onemocnění (sms zprávu, zprávu od lékaře, potvrzující email).

Pevně doufám, že se epidemiologická situace v brzké době zlepší, a že co nejdříve přivítáme ve svých třídách všechny naše děti.

Děkuji Vám za pochopení a za Vaši součinnost

S pozdravem Zuzana Šteflová, ředitelka MŠ


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí
v mateřské škole s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března. 2021

Prodlužuje se dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu do 28. března (do odvolání).

Ošetřovné:

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření MŠ:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Výše úplaty za předškolní vzdělávání  za měsíc březen bude upravena po ukončení krizového opatření (po dobu uzavření MŠ se neplatí).


Vážení rodiče,

posílám níže, nařízení ministerstva školství…

Přeji Vám i nám, ať to vše zvládneme v pevném zdraví a těším se společně s kolektivem zaměstnanců na návrat dětí do naší školky.

Mějte klidné a zdravé dny.

S pozdravem

Zuzana Šteflová, ředitelka mateřské školy.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
o dětí v mateřské škole


Pravidla pro provoz MŠ MČ P8 v době hlavních prázdnin školního roku 2020-2021

ŽÁDOST o přijetí pro letní provoz

8 otázek a odpovědí k prázdninovému provozu


CO NÁS ČEKÁ VE DRUHÉM POLOLETÍ

1. – 5. února Oslava svátku svaté Hromnice – vyrobíme si voňavou svíčku z včelího vosku, zdramatizujeme si příběh o svaté Hromnici a zahrajeme si pohádku
2. února v 9:00 hodin Divadélko v MŠ Ferda mravenec – pro všechny děti
8. února dopoledne Návštěva PaedDr. Vašatové – logopedická depistáž starších dětí
8. – 16. února Masopustní veselice- veselý čas s maskami, dobrotami, připomeneme si tradiční zvyklosti našich předků (uvítáme, pokud nám maminky něco masopustního upečou)
15. února dopoledne Ve třídách si upečeme nějakou masopustní dobrotu
16. února dopoledne Veselý karneval v maskách – děti přijdou tento den ráno už v maskách , bude nás čekat tanec, přehlídka masek, soutěže…

(uvítáme, pokud děti budou mít tradiční dětské masky – vodník, Karkulka, princezna, zvířátkové masky, policista apod.)

19. února 9:00 hodin Divadelní představení v MŠ pro všechny děti „Pohádka z kuchařské čepice“
V měsíci březnu Příprava na jaro – budeme pracovat na zahradě s květinami, připravíme si nové záhonky pro jahody, zasadíme do květníku první jarní květinky

Velmi uvítáme nějakou jarní květinku či dekoraci na výzdobu třídy

18. března dopoledne Světový den Downova syndromu – Ponožkový den

podpoříme naše kamarády s DS a připojíme se také tím, že ten den si oblečeme na každou nohu jinou ponožku

19. března v 9:00 hodin Divadélko v MŠpro všechny děti „Rytířská pohádka“
22. března – 9. dubna Příprava na velikonoční svátky a oslava Velikonoc
31. března Nadílka od velikonočního zajíčka – dobrodružná cesta po školní zahradě plná překvapení
19. – 23. dubna Oslava Dne Země – v tomto týdnu si prohloubíme znalosti o tom, proč je třeba naši planetu chránit, jakým způsobem můžou pomoci i malé děti….
26. – 30. dubna Čarodějnický týden – budeme vařit kouzelné lektvary, upečeme si něco tajemného k uzdravování, uvaříme si čarodějný lektvar ve smoothie, zahrajeme si čarodějnou pohádku
28. dubna dopoledne Velký čarodějný slet – děti ten den přijdou v masce čarodějničky, budeme mít kouzelný karneval
28. dubna v 16:00 hodin Velké čarodějné zpívání – na školní zahradě budeme jarní koncert (pravděpodobně bez účasti rodičů)
3. – 7. května Oslava svátku našich maminek – budeme si povídat o našich rodinách, děti si mohou přinést fotografii své rodiny, vytvoříme něco pěkného k maminčině svátku
28. května v 9:00 hodin Divadelní představení v MŠ pro všechny děti„Veselice s Cecílií“
1. června dopoledne Oslava Mezinárodního dne dětí – na školní zahradě soutěže, hry s překvapením, odměny a dobroty
4. června celý den Celodenní výlet se všemi dětmi do Soběhrd
16. nebo 17. června v 16:30 hodin Slavnostní rozloučení s předškoláky – koncert dětí všech věkových kategorií, slavnostní pasování na školáky – koncert bude pravděpodobně bez účasti rodičů
18. června v 9:00 hodin Mobilní planetárium „Zvířátka“ na školní zahraděpro všechny děti
z 22. na 23. června Spaní v MŠ – odvážné předškolní děti ten den zůstanou ve školce, v podvečer budou mít bojovku na zahradě, soutěže, diskotéku, pizzu, před spaním dramatizovanou pohádku…ráno se probudí ve školce
Sledujte prosím informace na nástěnce a v aplikaci Lyfle, termíny jednotlivých akcí případně čas jejich konání se mohou změnit.

Na divadelní představení je nutné, aby měly děti nasazené roušky.


18. ledna 2021

Vážení rodiče,

obracím se na Vás v souvislosti se současnou situací kolem nákazy Covidem – 19.

Mateřských škol se netýká vládní opatření a od začátku školního roku fungují v plném rozsahu. Paní učitelky i provozní zaměstnanci jsou v denním riziku nákazy. Práce s malými dětmi je velmi kontaktní, jinak to samozřejmě ve školce není možné.

V minulém týdnu hygienická stanice naši mateřskou školu plošně uzavřela, protože po výskytu pozitivního testu u dítěte v jedné třídě téměř všechny zaměstnankyně musely do karantény. Tato situace pochopitelně nepříznivě ovlivnila vás rodiče i nás ve školce.

Apeluji proto na Váš zodpovědný osobní přístup. Pokud jste si vědomi, že jste nedodrželi sociální distanc a měli jste blízký kontakt s dalšími osobami, zůstaňte s dětmi doma a nevystavujte nás riziku nákazy.

Děkuji Vám za pochopení a za Vaši součinnost

S pozdravem

Zuzana Šteflová , ředitelka MŠ


Distanční vzdělávání

Vážení rodiče,

pokud máte zájem můžete si vyzkoušet s dětmi zpracovat a pročíst následující materiály vytvořené pro podporu vzdělávání zejména předškolních dětí.

Distanční vyučování říjen

Distanční vyučování listopad

Distanční vyučování druhá půlka listopadu


 

Vážení rodiče, milé děti,

srdečně vás zdravím. Pevně doufám, že jste doma všichni zdraví a sejdeme se ve školce.

Provoz v naší mateřské škole začneme tradičně 1. září, otevřeno budeme mít v obvyklé době, tzn. od 6.30 do 17.00 hodin.

V souvislosti s epidemiologickou situací a na základě doporučení hygienické stanice přistoupíme k následujícím opatřením. Rodiče žádám, aby si před vstupem do školní budovy zakryli nos i ústa rouškou. První den při nástupu předejte prosím ve svých třídách vyplněné čestné prohlášení o zdravotním stavu vašeho dítěte (ke stažení na našich webových stránkách). Po příchodu dodržujte doporučená hygienická opatření, desinfekce budou k dispozici u každého vchodu a v šatně. Do šatny vstupujte, pokud to bude možné, jednotlivě a zdržujte se jen nezbytně dlouhou dobu. V případě, že Vaše dítě přijde do MŠ v roušce, dejte mu ji do sáčku dozadu do skříně (děti budou z domova poučené, že s rouškou nebudou manipulovat).

Děti budou potřebovat pro pobyt na zahradě uzavíratelnou lahev na pití, viditelně jim ji označte jménem. Na toaletě budeme používat papírové ručníky.

Na první pololetí letošního školního roku máme naplánovaných i několik akcí mimo mateřskou školu. Bude záležet na aktuální epidemiologické situaci, zda je budeme moci uskutečnit. Sledujte proto informace na webových stránkách.

Přeji Vám všem dobré zdraví a těším se na vás brzy naviděnou!

Zuzana Šteflová

ředitelka mateřské školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k odevzdání při nástupu do MŠ


CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ

(mimo MŠ půjdeme pouze v případě příznivé epidemiologické situace)

Úterý 15.9.2020 odcházíme v 7:45 hodin ZRUŠENO

  • Návštěva Zemědělského muzea v Praze
  • (na výlet pojedou předškolní děti)

Středa 16.9.20210 od 17:00 hodin

  • Třídní schůzky
  • (zajistěte si prosím hlídání dětí, účast všech rodičů je žádoucí)

 Pátek 18.9.2020 od 9:00 hodin

  • Divadélko ve školce pro všechny děti-
  • DĚTI SI DONESOU VLASTNÍ ROUŠKY NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
  • „Budulínek v mateřské škole“

 Středa 30.9.2020 od 16:30 hodin ZRUŠENO

  • Odpolední zahradní slavnost
  • Děti vám zazpívají, ogrilujeme si něco dobrého a popovídáme si.

Nabídka odpoledních aktivit a kroužků ve školním roce 2020/2021

Pondělí Keramika pro předškolní a střední děti 1 500,- Kč

(paní učitelky si děti rozdělí do skupin)

14:30 – 15:15 hodin

15:15 – 16:00 hodin

paní učitelky Magda Kazimourová

a Adéla Kučerová

Úterý Hrátky s hudbou pro zpěvné děti 14:30 – 15:00 hodin paní učitelky Marta Lísková

a Aneta Pinskerová

Pro předškolní děti jsou určené odpolední přípravy tzv. „předškolák“. Bude probíhat v každé třídě 2x týdně,

informujte se prosím u svých třídních učitelek.


Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti dětí bude objekt MŠ otevřen takto:

6:30 hodin – 8:30 hodin
12:00 hodin – 12:45 hodin
14:00 hodin – 17:00 hodin

V nutném případě prosím použijte telefonní číslo 721 221 829

 

Seznam akcí konaných v první pololetí školního roku 2019/2020

Seznam akcí konaných ve druhém pololetí školního roku 2019/2020