Nástěnka

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci k nám v pátek nemůže přijet divadelní soubor s pohádkou.  Toto opatření bude platit pro všechny společné vnitřní kulturní akce do odvolání.

Zvířátka z minizoo k nám v příštím týdnu přijedou, budeme s nimi na zahradě. Pokud můžete, přineste jim prosím něco dobrého.

Děkujeme Vám za pochopení

14. října 2020

 

17 . září 2020

Vážení rodiče,

s ohledem na současnou zhoršenou epidemiologickou situaci v Praze musíme, ač opravdu nerady, přistoupit k některým změnám v našem plánovaném programu na první pololetí letošního školního roku. Abychom nevystavovaly přímému nebezpečí nákazy Vaše děti a chránily i sebe, nebudeme s dětmi vyjíždět do Prahy do divadel, muzeí apod. Z tohoto důvodu pro letošní podzim zrušíme i plánované setkání na zahradní slavnosti dne 30. září 2020.

Posílíme však mimoškolní program přímo v areálu mateřské školy. Za dětmi přijede více divadélek s pohádkou, některé akce (např. se zvířátky či dravými ptáky) proběhnou na školní zahradě. Pokud budeme mít na programu divadelní pohádku, dejte prosím dětem do skříňky roušku.

Věřím, že naše opatření přijmete s pochopením. Snažíme se jimi chránit zdraví Vašich dětí i zdraví své. V případě přímého výskytu onemocnění by musela jít celá třída do karantény a tato situace by se nepříznivě projevila ve Vašich rodinách.

Děkuji Vám za pochopení

Zuzana Šteflová, ředitelka MŠ


Vážení rodiče, milé děti,

srdečně vás po prázdninách zdravím. Pevně doufám, že jste doma všichni zdraví a sejdeme se ve školce.

Provoz v naší mateřské škole začneme tradičně 1. září, otevřeno budeme mít v obvyklé době, tzn. od 6.30 do 17.00 hodin.

V souvislosti s epidemiologickou situací a na základě doporučení hygienické stanice přistoupíme k následujícím opatřením. Rodiče žádám, aby si před vstupem do školní budovy zakryli nos i ústa rouškou. První den při nástupu předejte prosím ve svých třídách vyplněné čestné prohlášení o zdravotním stavu vašeho dítěte (ke stažení na našich webových stránkách). Po příchodu dodržujte doporučená hygienická opatření, desinfekce budou k dispozici u každého vchodu a v šatně. Do šatny vstupujte, pokud to bude možné, jednotlivě a zdržujte se jen nezbytně dlouhou dobu. V případě, že Vaše dítě přijde do MŠ v roušce, dejte mu ji do sáčku dozadu do skříně (děti budou z domova poučené, že s rouškou nebudou manipulovat).

Děti budou potřebovat pro pobyt na zahradě uzavíratelnou lahev na pití, viditelně jim ji označte jménem. Na toaletě budeme používat papírové ručníky.

Na první pololetí letošního školního roku máme naplánovaných i několik akcí mimo mateřskou školu. Bude záležet na aktuální epidemiologické situaci, zda je budeme moci uskutečnit. Sledujte proto informace na webových stránkách.

Přeji Vám všem dobré zdraví a těším se na vás brzy naviděnou!

Zuzana Šteflová

ředitelka mateřské školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k odevzdání při nástupu do MŠ


CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ

(mimo MŠ půjdeme pouze v případě příznivé epidemiologické situace)

Úterý 15.9.2020 odcházíme v 7:45 hodin ZRUŠENO

  • Návštěva Zemědělského muzea v Praze
  • (na výlet pojedou předškolní děti)

Středa 16.9.20210 od 17:00 hodin

  • Třídní schůzky
  • (zajistěte si prosím hlídání dětí, účast všech rodičů je žádoucí)

 Pátek 18.9.2020 od 9:00 hodin

  • Divadélko ve školce pro všechny děti-
  • DĚTI SI DONESOU VLASTNÍ ROUŠKY NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
  • „Budulínek v mateřské škole“

 Středa 30.9.2020 od 16:30 hodin ZRUŠENO

  • Odpolední zahradní slavnost
  • Děti vám zazpívají, ogrilujeme si něco dobrého a popovídáme si.

Nabídka odpoledních aktivit a kroužků ve školním roce 2020/2021

Pondělí Keramika pro předškolní a střední děti 1 500,- Kč

(paní učitelky si děti rozdělí do skupin)

14:30 – 15:15 hodin

15:15 – 16:00 hodin

paní učitelky Magda Kazimourová

a Adéla Kučerová

Úterý Hrátky s hudbou pro zpěvné děti 14:30 – 15:00 hodin paní učitelky Marta Lísková

a Aneta Pinskerová

Pro předškolní děti jsou určené odpolední přípravy tzv. „předškolák“. Bude probíhat v každé třídě 2x týdně,

informujte se prosím u svých třídních učitelek.


Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti dětí bude objekt MŠ otevřen takto:

6:30 hodin – 8:30 hodin
12:00 hodin – 12:45 hodin
14:00 hodin – 17:00 hodin

V nutném případě prosím použijte telefonní číslo 721 221 829

 

Seznam akcí konaných v první pololetí školního roku 2019/2020

Seznam akcí konaných ve druhém pololetí školního roku 2019/2020