O škole

      Naše mateřská škola se nachází v Praze 8 Karlíně, nedaleko centra Prahy a má čtyři třídy s heterogenním složením dětí. Náleží k ní atypická rozlehlá zahrada ve svahu, která je dětmi po celý rok využívána a z těchto důvodů vyhledávána rodiči při zápisu do mateřské školy.(MŠ)

      Škola je v právní subjektivitě a samostatně hospodaří s finančními prostředky, které účelně využívá nejen k vybavení tříd, ale i zahrady.

      Při mateřské škole je založen Klub rodičů

      Program v MŠ je všestranně zaměřen s upřednostněním estetické výchovy a děti jsou vedeny k ochraně životního prostředí, jsou zde vytvářeny optimální podmínky pro individuální a holistický rozvoj dítěte. Pohodu v MŠ vytváří vstřícný a usměvavý personál, který úzce spolupracuje s rodinami svěřených dětí a snaží se vytvářet v MŠ rodinné prostředí.

 

Škola nabízí:

      základní logopedickou průpravu
      spolupráci s logopedickou poradnou
    

 

Mimoškolní aktivity:

      keramika- 1x týdně přímo v MŠ
      návštěvy divadel
      vycházky po zajímavých místech v Praze

 

Dále mohou děti v MŠ prožít:

      karneval
      veselý „Den dětí“
      celodenní výlety
      divadelní představení v MŠ
      oslavy narozenin dětí

 

Provoz MŠ: od 6,30 do 17,00 hod.

Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti dětí bude objekt MŠ otevřen takto:

   6:30 hodin –   8:30 hodin  

12:00 hodin – 12:45 hodin

14:00 hodin – 17:00 hodin

V nutném případě, prosíme, použijte telefonní číslo 721 221 829

 

Pedagogický sbor:

Třída                         pí. učitelky

Berušky                    Marta Lísková, Dominika Loukotová

Koťátka                    Magdalena Kazimourová, Zuzana Šteflová

Sluníčka                   Martina Šrámková, Aneta Pinskerová

 Myšky                      Adéla Kučerová, Michaela Janů

 

Vedení MŠ: 

Funkce                                  Jméno

Ředitelka                              Zuzana Šteflová

Zástupkyně ředitelky         Magdalena Kazimourová

Hospodář školní jídelny    PhDr. Jiří Brůžek

Školnice                                Ivana Vrbíková