Platby

 

 

Navýšení finanční normy v MŠ U Sluncové

 

Z důvodu trvalého zdražování potravin navyšujeme v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb.

(O školním stravování) od 1. 9. 2019 finanční normu na nákup potravin následujícím způsobem:

 

Finanční norma pro stravné od 1. 9. 2019:

Věková skupina dětí:    3 – 6 let 

Přesnídávka         9,- + 3,- pitný režim

oběd                            23,-

svačina                         9,-

celkem                        44,-

 

Věková skupina dětí:    7 – 11 let 

7 let – rozumí se tím děti, které dovrší k 31. 8. daného školního roku 7 let věku

 

přesnídávka             10,- + 3,- pitný režim

oběd                                  25,-

svačina                             10,-  

celkem                              48,-

  

Školné:

Školné činí od 1. 9. 2019  868,- Kč měsíčně

 

ČÍSLO ÚČTU MATEŘSKÉ ŠKOLY 27-2244520247/0100